Trade Flow s.r.o.

O nás

Naše dlouholeté zkušenosti z oboru jsou od roku 1998 zárukou kvality poskytovaných služeb. Jsme týmem nadšených odborníků, kteří rádi pomohou s návrhem optimálního řešení pro danou aplikaci. Do každé selekce nabízeného řešení implementujeme ingredience bezpečnosti pro uživatele a ekologičnost pro naše životní prostředí. Dodávané produkty a technologické celky disponují automatizačně kontrolní konektivitou pro Industry 4.0 nebo distanční monitoring.

Společnost Trade Flow orientovaná na segment B2B  je součástí evropské obchodní korporace Flow Port, kde spolu s ostatními divizemi e-Flow pro segment B2C a Smart Flow pro technologické celky tvoří komplexní nabídku služeb od návrhu individuálních komponentů přes technologické celky až po nabídku unikátních produktů v rámci specializovaného e-shopu e-flow.cz. 

Flow port EU - kola

.

Aktivní přístup k ochraně životního prostředí je patrný nejen z individuálního třídění odpadu pro recyklaci, ale také v zapojení mateřské společnosti Flow Port do kolektivního systému zpětného odběru elektrozařízení REMA. Interaktivní ekologická odpovědnost naší zeleně orientované korporace působí recipročně v rámci celého týmu jako sdílená filozofie a životní přístup k úsporám či recyklaci v dostupných atributech s přesahem na oblasti, ve kterých působíme.  

REMA Systém, a.s. je neziskově hospodařící společnost, která v zastoupení výrobců či dovozců elektrozařízení organizuje celostátní systém zpětného odběru elektrozařízení a zajišťuje sběr, dopravu i recyklaci vysloužilých elektrospotřebičů.

Tříděním, recyklací i správnou likvidací již nevyhovujících zařízení pomůžeme zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháme tak prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí i lidské zdraví.