Trade Flow s.r.o.

PRODUKTY

Naše široké portfolio produktů nám umožňuje navrhovat přesná a funkční řešení i pro ty nejnáročnější aplikace.

Jsme oficiálními zástupci značek Seko, Exakta, Alfa Laval, Grundfos, Victor Pumps, Graco, Jessberger, Peribest, Pemo Pumps, Edur, Endress + Hauser, Liquiflo, SurfCleaner, Seaflo, Shurflo a Shenchen.

Membránová čerpadla se řadí mezi nejpopulárnější objemová čerpadla.  Vynikají především svou schopností samonasávání, čerpání abrazivních médií, chodu na sucho a díky různým materiálovým provedení i skvělou chemickou odolností.

Využití naleznou v široké škále odvětví. Velikou výhodou je jejich bezpečnost, tudíž se uplatní v zónách Atex a díky certifikátům EHEDG a 3A i v potravinářství a farmacii, a dokonce i jako dávkovací čerpadla.

Seznam produktů a náhradních dílů Graco naleznete zde.

Membránová čerpadla se řadí mezi nejpopulárnější objemová čerpadla.  Vynikají především svou schopností samonasávání, čerpání abrazivních médií, chodu na sucho a díky různým materiálovým provedení i skvělou chemickou odolností.

Využití naleznou v široké škále odvětví od farmaceutického po chemický průmysl. Velikou výhodou je jejich bezpečnost, tudíž se uplatní v zónách Atex a díky certifikátům EHEDG a 3A i v potravinářství a farmacii, a dokonce i jako dávkovací čerpadla.

Membránová čerpadla se řadí mezi nejpopulárnější objemová čerpadla.  Vynikají především svou schopností samonasávání, čerpání abrazivních médií, chodu na sucho a díky různým materiálovým provedení i skvělou chemickou odolností.

Využití naleznou v široké škále odvětví od farmaceutického po chemický průmysl. Velikou výhodou je jejich bezpečnost, tudíž se uplatní v zónách Atex a díky certifikátům EHEDG a 3A i v potravinářství a farmacii, a dokonce i jako dávkovací čerpadla.

Mezi dávkovací čerpadla můžeme zařadit jak standardní solenoidová či peristaltická čerpadla, tak i velká např. membránová čerpadla. Dávkovací čerpadla vynikají svou schopností přečerpat předem určený objem kapaliny, a to za určitý časový úsek, na základě pulsu nebo signálu od sondy či na základě průtoku.

Dávkovací čerpadla je také vhodné doplnit kontrolery pro možnost zapojení více sond a pro zpracovávání a ukládaní dat. Některé typy kontrolerů jsou vybavené protokolem Modbus či mají konektor pro připojení na Ethernet, takže o svém čerpadle víte vše, v reálném čase a odkudkoliv.

Mezi dávkovací čerpadla můžeme zařadit jak standardní solenoidová či peristaltická čerpadla, tak i velká např. membránová čerpadla. Dávkovací čerpadla vynikají svou schopností přečerpat předem určený objem kapaliny, a to za určitý časový úsek, na základě pulsu nebo signálu od sondy či na základě průtoku.

Dávkovací čerpadla je také vhodné doplnit kontrolery pro možnost zapojení více sond a pro zpracovávání a ukládaní dat. Některé typy kontrolerů jsou vybavené protokolem Modbus či mají konektor pro připojení na Ethernet, takže o svém čerpadle víte vše, v reálném čase a odkudkoliv.

Mezi dávkovací čerpadla můžeme zařadit jak standardní solenoidová či peristaltická čerpadla, tak i velká např. membránová čerpadla. Dávkovací čerpadla vynikají svou schopností přečerpat předem určený objem kapaliny, a to za určitý časový úsek, na základě pulsu nebo signálu od sondy či na základě průtoku.

Dávkovací čerpadla je také vhodné doplnit kontrolery pro možnost zapojení více sond a pro zpracovávání a ukládaní dat. Některé typy kontrolerů jsou vybavené protokolem Modbus či mají konektor pro připojení na Ethernet, takže o svém čerpadle víte vše, v reálném čase a odkudkoliv.

Vícestupňová čerpadla se používají při aplikacích, kde je zapotřebí velkého výtlaku. Několik oběžných kol je zapojeno do série za sebe, čímž je zajištěna velká dopravní výška. Vícestupňová čerpadla se používají pro zásobování vodou, úpravu vody a téměř všechna průmyslová řešení včetně čerpání agresivních kapalin. Vyznačují se především tichostí a spolehlivostí chodu.

Sudová čerpadla jsou ideální volbou pro přečerpávání kapalin z kanystrů, sudů, či IBC kontejnerů. V závislosti na čerpaném médiu mohou sudová čerpadla pracovat jak na odstředivém, tak i na vřetenovém principu. S certifikacemi Atex a 3A jsou bezpečné také při použití v prostředí s nebezpečím výbuchu, ale i v potravinářství a farmaceutickém průmyslu.

Čerpadla s rotačními písty, také piškotová čerpadla či loubová, jsou nejpoužívanějším typem čerpadel v potravinářském, nápojovém a farmaceutickém průmyslu. Celé čerpadlo je vyrobeno z nerezové oceli, a tudíž je velmi robustní. Piškotová čerpadla jsou konstruována s naprostou přesností a smyslem pro detail. V žádné z částí čerpadla totiž nedochází ke kontaktu, a přesto je dosahováno potřebných objemů i tlaků. To činí z čerpadla ideální volbu pro použití v hygienických odvětvích a aplikacích.

Odstředivá čerpadla Alfa Laval splňují hygienické požadavky mlékárenského, potravinářského, nápojového průmyslu a odvětví osobní péče, zvyšují produktivitu procesů a umožňují vysoce efektivní a šetrnou manipulaci s produktem.

Dvouvřetenová čerpadla disponují schopností samonasávání a své využití naleznou zejména při čerpání viskózních produktů, zároveň se využívají při systémových čištěních SIP a CIP. Jejich velikou předností je plynulý, téměř bezpulzní chod a vysoká výtlačná výška.

Jedná se o povrchový separátor kontaminantů plovoucích na vodní hladině – oleje, nafty, benzínu, plastů, kalů, suti, mikroplastů, řas a dalších. SurfCleaner umožňuje úpravnám vody řešit problémy s kaly a zvýšit produkci bioplynu. Hybridní separátor SurfCleaner lze použít všude tam, kde je potřeba úprava vody. Menší všestranný model SCO 1000 lze snadno přepravit na jakékoli místo pro rychlou reakci na únik oleje.

Čerpadla s flexibilními rotory se řadí mezi objemová čerpadla s výbornými samonasávacími schopnostmi. V kombinaci s šetrným a velmi plynulým čerpáním se uplatní v široké škále aplikací. Díky flexibilnm rotorům lze čerpat pevné částice zcela bez poškození a to jak na straně produktu, tak i čerpadla. V kombinaci s frekvenčním měničem je díky bezpulznímu chodu možné využít čerpadlo i na přesné dávkování.

Při čerpání homogenizačními čerpadly dochází kromně transferu kapaliny také k jeho promíchání a to přes 6 až 10 vrstev rotoru a statoru. Použití homogenizačního čerpadla zvyšuje efektivitu výroby a kvalitu zpracovávaného média. Používá se hlavně v potravinářském, nápojovém, farmaceutickém, zdravotnickém, chemickém průmyslu a i v dalších průmyslových oborech.

Jedná se o samonasávací čerpadlo pro potravinářský, farmaceutický či chemický průmysl. Je určeno pro čerpání materiálů obsahujících vzduch nebo plyn. Může být také použito při čerpání vína, olejů, sirupů, těkavých látek, jako je alkohol, a jiná rozpouštědla, při čerpání jiných materiálů s teplotou blízkou bodu varu, nebo při systémových čištěních SIP a CIP.

Čerpadla PeriBest jsou charakteristická svou robustní konstrukcí. Do kontaktu s čerpaným médiem přichází pouze vnitřek hadice, která je dostupná v různých materiálových provedení, což z těchto bez ucpávkových čerpadel dělá velmi bezpečná a chemicky odolná zařízení. Dále disponují schopností samonasávání a čerpání abrazivních kapalin. XXL rolny zajišťují velmi šetrné čerpání média. Díky této technologii čerpadla Peribest naleznou využití od těžebního až po farmaceutický průmysl. S certifikacemi Atex a 3A je lze využít také v potravinářství a v prostředí s nebezpečím výbuchu.

Čerpadla PeriBest jsou charakteristická svou robustní konstrukcí. Do kontaktu s čerpaným médiem přichází pouze vnitřek hadice, která je dostupná v různých materiálových provedení, což z těchto bez ucpávkových čerpadel dělá velmi bezpečná a chemicky odolná zařízení. Dále disponují schopností samonasávání a čerpání abrazivních kapalin. XXL rolny zajišťují velmi šetrné čerpání média. Díky této technologii čerpadla Peribest naleznou využití od těžebního až po farmaceutický průmysl. S certifikacemi Atex a 3A je lze využít také v potravinářství a v prostředí s nebezpečím výbuchu.

Čerpadla PeriBest jsou charakteristická svou robustní konstrukcí. Do kontaktu s čerpaným médiem přichází pouze vnitřek hadice, která je dostupná v různých materiálových provedení, což z těchto bez ucpávkových čerpadel dělá velmi bezpečná a chemicky odolná zařízení. Dále disponují schopností samonasávání a čerpání abrazivních kapalin. XXL rolny zajišťují velmi šetrné čerpání média. Díky této technologii čerpadla Peribest naleznou využití od těžebního až po farmaceutický průmysl. S certifikacemi Atex a 3A je lze využít také v potravinářství a v prostředí s nebezpečím výbuchu.

Odstředivá čerpadla tvoří svoji samostatnou skupinu a neřadíme je tedy do objemových čerpadel. Tato čerpadla se využívají pro svůj veliký průtok, snadnou údržbu, a především pro svou vysokou efektivitu. Vzhledem k využívání odstředivé síly pro proces čerpání se používají především na nízkoviskózní produkty.

Dodávají se jak v bezucpávkovém provedení s magnetickou spojkou pro chemické procesy, v Ex verzi pro použití ve výbušném prostředí, tak i s certifikátem EHEDG a 3A pro potravinářství a farmaceutický průmysl.

Odstředivá čerpadla tvoří svoji samostatnou skupinu a neřadíme je tedy do objemových čerpadel. Tato čerpadla se využívají pro svůj veliký průtok, snadnou údržbu, a především pro svou vysokou efektivitu. Vzhledem k využívání odstředivé síly pro proces čerpání se používají především na nízkoviskózní produkty.

Dodávají se jak v bezucpávkovém provedení s magnetickou spojkou pro chemické procesy, v Ex verzi pro použití ve výbušném prostředí, tak i s certifikátem EHEDG a 3A pro potravinářství a farmaceutický průmysl.

Zubová čerpadla jsou velice univerzální, a to zejména díky téměř bezpulznímu chodu a schopnosti čerpat viskózní média. Tyto čerpadla se dodávají s různými typy ucpávek, ale také s vnějším či používanějším vnitřním ozubením. Univerzálnost čerpadla podtrhuje také rozsah velikostí od mikrozubových čerpadel využívaných ve farmaceutickém průmyslu až po velká zubová čerpadla používaná v rafinériích.

Zubová čerpadla jsou velice univerzální, a to zejména díky téměř bezpulznímu chodu a schopnosti čerpat viskózní média. Tyto čerpadla se dodávají s různými typy ucpávek, ale také s vnějším či používanějším vnitřním ozubením. Univerzálnost čerpadla podtrhuje také rozsah velikostí od mikrozubových čerpadel využívaných ve farmaceutickém průmyslu až po velká zubová čerpadla používaná v rafinériích.

Zubová čerpadla jsou velice univerzální, a to zejména díky téměř bezpulznímu chodu a schopnosti čerpat viskózní média. Tyto čerpadla se dodávají s různými typy ucpávek, ale také s vnějším či používanějším vnitřním ozubením. Univerzálnost čerpadla podtrhuje také rozsah velikostí od mikrozubových čerpadel využívaných ve farmaceutickém průmyslu až po velká zubová čerpadla používaná v rafinériích.

Laboratorní čerpadla jsou schopna čerpat či dávkovat s extrémní přesností, a to i v případě mikro dávkování.  V závislosti na aplikaci mohou být laboratorní čerpadla jak peristaltická, tak i solenoidová. Čerpadla (Název) a (Název) disponují snadným intuitivním ovládáním s možností regulace otáček pomocí potenciometru, stabilním průtokem pro kontinuální dávkování a vysokou chemickou odolností. Dodržení hygienických standardů je u těchto čerpadel samozřejmostí.

Společnost PEMO je světově proslulá navrhováním a výrobou přizpůsobených odstředivých kalových čerpadel pro nejobtížnější abrazivní a/nebo kyselé aplikace. Pemo Pumps vyrábí 20 základních modelů čerpadel ve Vertikální, Horizontální, Ponorné a Vícestupňové verzi.

Výkony se pohybují od 1 do 2000 m3/h.

Všechny hřídele, základny a ložiska jsou předimenzovány pro prodloužení životnosti čerpadla.

EDUR je specialista na vysoce kvalitní odstředivá čerpadla. Jako vývojář a výrobce čerpadel vyrábí odstředivá čerpadla na míru pro individuální aplikace po celém světě.

Tato čerpadla se využívají pro svůj veliký průtok, snadnou údržbu, a především pro svou vysokou efektivitu. Vzhledem k využívání odstředivé síly pro proces čerpání se používají především na nízkoviskózní produkty.

Pístová i plunžrová čerpadla jsou konstrukčně nejlépe vybavena na překonávání vysokých tlaků. Naše pístová čerpadla (Název) dosahují tlaku až 650 bar a naleznou tak uplatnění i v těch nejnáročnějších aplikacích. Čerpadla jsou vyrobena z vysoce kvalitní nerezové oceli 1,4404 (AISI 316L), což zajišťuje vysokou chemickou odolnost a díky certifikaci Atex jsou vhodné pro použití i v prostředích s nebezpečím výbuchu.

Pístomembránová čerpadla fungují na obdobném principu jako čerpadla pístová či plunžrová s tím, že mezi pístem a čerpanou kapalinou se nachází dvojitá membrána a nestlačitelné médium. Díky této konstrukci a různým materiálovým provedením jsou pístomembránová čerpadla ideální volbou pro vysokotlaké aplikace, agresivní kapaliny a díky certifikaci Atex jsou vhodné pro použití i v prostředích s nebezpečím výbuchu.

Kontrolery neboli řídící jednotky, disponují několika vstupy a výstupy. Vstupy jsou zpravidla určené pro připojení sond, výstupy pak slouží k zapojení zařízení např. dávkovacích čerpadel či solenoidového ventilu. Sondy mají široké využití například na měření pH, oxidačně-redukčního potencionálu, vodivosti atd. Kontrolery signál sondy vyhodnotí, hodnotu zobrazí na displeji, uloží pro případné statistiky a na základě přednastavených algoritmů spustí jedno či více zařízení na výstupu.

Kontrolery mohou být vybavené také protokolem Modbus či konektorem pro připojení na Ethernet, což zajišťuje přístup z vašeho počítače či chytrého zařízení v rámci podnikové sítě nebo pomocí internetu.

Vývěvy a dmychadla, též vakuová čerpadla, se používají při práci se vzduchem či jiným plynem, a to konkrétně k vytvoření podtlaku, kde dochází k odčerpání plynu z uzavřeného prostoru, či k přetlaku, kde dmychadlo tlak samo generuje. Využití naleznou napříč průmyslovými odvětvími od uhelné elektrárny až po moderní robotické linky, a to zejména díky jejich bez pulznímu chodu a schopnosti běžet nepřetržitě.

Nízkonapěťová čerpadla 12V a 24V zahrnují celou škálu čerpadel od odstředivých až po membránová. Široké využití naleznou jak při napájení z autobaterie, tak i na lodích či ve školství. Tyto čerpadla jsou schopna dosahovat relativně vysokých tlaků, mohou být samonasávací a je možné je napájet i přímo ze solárních panelů.

Nízkonapěťová čerpadla 12V a 24V zahrnují celou škálu čerpadel od odstředivých až po membránová. Široké využití naleznou jak při napájení z autobaterie, tak i na lodích či ve školství. Tyto čerpadla jsou schopna dosahovat relativně vysokých tlaků, mohou být samonasávací a je možné je napájet i přímo ze solárních panelů.

Průmyslová míchadla se využívají na homogenizaci produktu a zároveň ho neustále udržují v chodu. To zabraňuje usazování na dně nádrže a celý systém, tak může běžet plynule a bezpečně. Míchadla nabízíme jak pomaloběžná, tak i rychloběžná a v různých velikostech. To se odvíjí od procesu i velikosti nádrže.

Průtokoměry se využívají na měření objemového průtoku kapalin. Tyto průtokoměry se vyrábí z chemicky vysoce odolných materiálů jako např. PTFE, Hastelloy a Ebonite, aby se zajistila spolehlivost a dlouhá životnost, zároveň jsou díky své přesnosti vhodné i pro ty nejnáročnější aplikace.

Hmotnostní průtokoměry Endress+Hauser jsou speciálně určeny pro aplikace plnění a lahvování. Měří se jimi přímo objemový a hmotnostní průtok. Teplotní a hustotní kompenzace zajišťuje maximální opakovatelnost. Byl vyvinut pro aplikace, kde prostor hraje důležitou roli. Průtokoměr Dosimass je často volen systémovými integrátory, projektanty měřicích stanic a výrobci zařízení.